Protocol de prevenció COVID-19

RESUM MESURES DE PREVENCIÓ CONTAGIS COVID-19

                       

QUE CALDRÀ PORTAR (tot el material ha d’anar marcat amb el nom i cognom)

 

HORARI DIARI

09:00 Arribada, control de temperatura i hàbits d’higiene

09:15 Activitat del matí segons l’eix d’animació de la setmana

10:30 Esmorzar i jocs exteriors

11:00 Segona activitat segons l’eix d’animació de la setmana

12:00 Segon esmorzar

13:15 Finalització de les activitats del matí

13:45 Hàbits d’higiene i Comiat